Betlts folyamatban...

gyflkapu

Felhasznlnv:
Jelsz:

Eurpai Unis Tudakoz « pnzgyi szakkpzs

3 db ilyen cget talltam:

Szkhely:
1149 Budapest , Buzogny u. 11-13. Trkp
Telefonszm 1:
1/469-6600
Fax 1:
1/469-6636
Levelezsi cm:
1426 Budapest , Pf: 35. Trkp
Budapesti Gazdasgi Fiskola BGF-Pnzgyi s Szmviteli Kar
Szkhely:
3100 Salgtarjn , Kistarjn u. 5/7. Trkp
Telefonszm 1:
32/522-400
Fax 1:
32/522-401
Egyb:
Gazdasgi informatikus levelez kpzs, Gazdlkods s menedzsment szak, Adigazgatsi szakgyintz, banki szakgyintz, Pnzgyi szakgyintz, Idegenforgalmi szakmenedzser, pnzgy s szmvitel.
Budapesti Gazdasgi Fiskola Pnzgyi s Szmviteli Kar Salgtarjni Intzet
Szkhely:
1091 Budapest , lli t 63. Trkp
Telefonszm 1:
1/215-5480
Telefonszm 2:
1/327-0550
Fax 1:
1/215-5488
Fax 2:
1/327-0559
Egyb:
Referencia:Elektromos Mvek, Stollwerck Budapest Kft., MKB Rt, KSH Rt, BM.
 

Partnereink

Hirdetsek