Betlts folyamatban...

gyflkapu

Felhasznlnv:
Jelsz:

Hrek - Adzs

Komoly sszegtl is eleshet, ha elfelejti ezeket adbevallsnl

2022.05.19

Itt az szja-bevallás határideje, de mint más években, úgy idén is jelents összegek veszhetnek el egyeseknél, ha nem járnak el körültekinen bevallásuk véglegesítésénél. Különösen figyelniük kell az öngondoskodást választó adózóknak, és azoknak is, akik tavaly vásároltak kriptovalutát. Mellettük lehetnek olyanok, akiknek ki kell egészíteniük az adóhatóság által elkészített tervezetet, és arra is érdemes gondolni: hiába mutatunk ki az adóbevallásban visszajáró adót, ha nem mondjuk meg, milyen módon kérjük annak kiutalását, nem kapjuk meg pénzünket. Mutatunk néhány fontos tudnivalót a szja-bevallás véglegesítéséhez!

 

Fontos határid jár le pénteken: a tavalyi személyi jövedelemadóról szóló bevallásokat május 20-ig, péntek éjfélig kell beadni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) évek óta több millió magánszemélynek készíti el a szja-bevallási tervezetét, azonban érdemes ezeket a bevallásokat ellenrizni. Az 1 + 1 százalékok felajánlásáról is külön kell rendelkezni (ezzel civil szervezetet, vallási közösséget vagy a Nemzeti Tehetség Programot támogathatjuk), de emellett például az egészség- és nyugdíjpénztári tagoknak járó kedvezményt is igényelni kell az adóbevallás elkészítésekor. Az a pénztártag, aki ezt nem teszi meg, jelents összegtl eshet el.

„A pénztárakon keresztül történ takarékoskodást állami támogatással is ösztönzik, ez azt jelenti, hogy tagság mellé, az egészség- és nyugdíjpénztári befizetések után egyaránt évente 20 százalék adó-visszatérítés, maximum évi 150 ezer forint jár. Összességében tehát az egészségpénztári tagok esetében az egészségügyi kiadások, legyen szó vizsgálatról vagy éppen gyógyszervásárlásról, 20 százalékkal mérsékelhetek. Hasonlóképpen a nyugdíjpénztári befizetések után is a tagok minden évben a befizetéseik 20 százalékát, maximum évi 150 ezer forintot kaphatnak." - nyilatkozta Pataki Tímea, a Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke.

„A pénztár évente január 31-éig küld a tagoknak egy igazolást, ennek alapján kell az adókedvezmény visszaigénylésérl rendelkezni az szja bevallásban. A visszatérítést a nyugdíj- vagy az egészségszámlára lehet kérni, hiszen ebben az esetben ezzel az összeggel is tovább gyarapodik a megtakarítás vagy éppen az egészségcélokra elkölthet összeg. Az adóbevallásban tett rendelkezés alapján az adókedvezmény összegét egyébként a NAV 30 napon belül visszautalja" - tette hozzá a szakember.

A NAV elkészíti és 2022. március 1-tl tette elérhetvé KAÜ-azonosítással (ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, telefonos azonosító) a személyijövedelemadó-bevallási tervezetet az elektronikus felületen

 • a magánszemélyeknek,
 • a mezgazdasági stermelknek,
 • az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és
 • az egyéni vállalkozóknak.

Az adóbevallási tervezetet a NAV a magánszemély munkáltatója, kifizetje által megadott adatok alapján készíti el. A tervezet tartalmazza a magánszemély által az adóévben megszerzett

 • szja-köteles jövedelmet és annak adóját,
 • az ekho szerint adózó jövedelmet és annak adóját,
 • az egyszersített foglalkoztatásból származó jövedelem adóköteles részét,
 • a szociális hozzájárulási adó alapját képez jövedelmet és a fizetend szociális hozzájárulási adót.
 • Csakhogy mindez nem okvetlen jelenti azt, hogy a bevallás tervezetében minden olyan adat illetve információ szerepel, ami alapján adófizetési kötelezettség vagy adóvisszatérítés merül fel. Sokan lehetnek, akiknek ki kell egészíteniük bevallásuk tervezetét.

  Azoknak kell mindenképpen kiegészíteniük az szja-bevallási tervezetet, akiknek olyan jövedelmük volt tavaly, amirl a NAV nem, vagy csak részben rendelkezik adattal. Ilyen az stermeli jövedelem – hiszen az stermelknek nem válik automatikusan bevallássá a tervezete – vagy például a lakáskiadásból, a lakás eladásából származó jövedelem.

  Ugyancsak ki kell egészíteniük a tervezetüket az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak,mert náluk sem mködik az automatizmus.

  Idén január 1-tl új szabályok vonatkoznak a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletekbl származó jövedelem adózására, amik átmeneti rendelkezés alapján már a 2021. évre is alkalmazhatók, írja a FintechZone a Jalsovszky Ügyvédi Iroda összegzése alapján.

 • Alapesetben adófizetési kötelezettség csak akkor keletkezik, amikor valaki a kriptoeszközökbl kivonja a pénzét és „hagyományos" pénzügyi nyereséget realizál - hangsúlyozta a Jalsovszky Ügyvédi Iroda. A „hagyományos" pénzre váltáskor a magánszemély árfolyamnyereségre vonatkozó szabályok szerint adózik és a bevételbl a magánszemély levonhatja a kriptoeszközre fordított kiadásokat. Azaz, ha valaki 500 Ft-ért vásárol kriptoeszközt és utána 800 Ft-ért váltja vissza, úgy a 15 százalékos szja-kötelezettség a 300 Ft-on keletkezik - írják példájukban.

  „Ez azonban csak abban az esetben van így, ha mind a kriptoeszközök eladása, mind azoknak vétele ugyanazon évben történt, vagy – ha magánszemély a kriptoeszközt korábbi évben vásárolta – az így fel nem használt bekerülési értéket az éves adóbevallásában bevallotta" – magyarázza Czoboly Gergely, az iroda szakértje.

  Azaz a fenti példában, ha a magánszemély a kriptoeszközt 2021-ben vásárolja 500 Ft-ért és 2022-ben adja el 800 Ft-ért, úgy az 500 Ft bekerülési érték csak abban az esetben vonható le 2022 év végén, amennyiben a magánszemély az 500 Ft bekerülési értéket a 2021. évi adóbevallásában bevallotta. Ha ezt elmulasztotta, úgy az 500 Ft bekerülési értéket 2022. évi adóbevallásában már nem tudja érvényesíteni és nem a 300 Ft jövedelem, hanem a 800 Ft bevétel után kell majd a 15 százalékos szja-t megfizetnie. A jelen példánál maradva ez a 15 százalékos adó helyett, a jövedelemre vetítve, 40 százalékos adóterhet eredményez.

  Amennyiben a magánszemély egy adott évben több alkalommal realizált bevételt kriptoeszközökbl és több alkalommal vásárolt kriptoeszközöket, akkor az így keletkezett „egyenleget" kell figyelembe vennie és ha az negatív, úgy ezt kell bemutatnia az adóbevallásában. Ennek elmulasztása, hasonlóan a fentiekkel, azzal a következménnyel jár, hogy ezen negatív egyenleg nem lesz a következ évekre átvihet és a következ évi bevételekbl levonható. Ez pedig jelents többletadó-fizetést fog eredményezni.

 • „A legtöbb esetben elrontott adóbevallásunkat jogosultak vagyunk önellenrzéssel javítani. Ezen tétel esetében azonban önellenrzésre nincs lehetség, aki tehát elmulasztja a május 20-i határnapot az véglegesen lemarad. Fontos ezért nagyon észnél lenni az elkövetkezend napokban, ha kriptoügyletekkel kereskedünk" – zárja a szakért.

vissza